A.O.Çernyayevski adına şəhər 1 saylı tam orta məktəbi

Ünvan: Qobustan şəhəri M.Ə.Sabir küçəsi 19

Telefon: 022452594

Qobustan şəhər 2 saylı tam orta məktəb

Ünvan: Qobustan şəhəri Koroğlu küçəsi

Telefon: 202452355

A.Qayıblı adına Qobustan şəhər 3 saylı tam orta məktəb

Ünvan: Qobustan şəhəri

Telefon: 202451159

Ayaz Quliyev adına Cəyirli kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Qobustan rayon Cəyirli kəndi

Telefon: 202464247

Bədəlli kənd O.Seyidov adına tam orta məktəbi

Ünvan: Qobustan rayon Bədəlli kəndi

Telefon: 202460630

Bəklə kənd tam orta məktəb

Ünvan: Qobustan rayon Bəklə kəndi

Telefon: 202463386

Cəmcəmli kənd R.Babaşov adına tam orta məktəb

Ünvan: Qobustan rayon Cəmcəmli kəndi

Telefon: 202460569

Cəngi kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Qobustan rayon Cəngi kəndi

Telefon: 202452823

Cəyirli kənd R.Hüseyinov adına ümumi orta məktəb

Ünvan: Qobustan rayon Cəyirli kəndi

Telefon: 202464259

Çalov kənd Y.Sadıqov adına ümumi orta məktəb

Ünvan: Qobustan rayon Çalov kəndi

Telefon: 202464109

Əbülfət İbrahimov adına Nabur kənd tam orta məktəb

Ünvan: Qobustan rayon Nabur kəndi

Telefon: 202463124

Əlvan Nəbiyev adına Təklə Mirzəbaba kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Qobustan rayon Təklə mirzəbaba kəndi

Telefon: 202465329

Ərəbşahverdi kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Qobustan rayon Ərəbşahverdi kəndi

Telefon: 202452395

Göydərə kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Qobustan rayon Göydərə kəndi

Telefon: 202469554

Habil Qarayev adına Sündü kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Qobustan rayon Sündü kəndi

Telefon: 202467806