Qobustan Rayon Təhsil Şöbəsinin  2016-cı il üzrə vətəndaşların qəbulu qrafiki   

 

Vəzifəsi Qəbul günü Qəbul saat Ünvan

Qobustan Rayon Təhsil Şöbəsinin müdiri
Füzuli Güləliyev

Bazar ertəsi,
çərşənbə,
 cümə
15.00-18.00
1
0.00-13.00
Qobustan Rayon Təhsil Şöbəsinin qəbul otağı