Ümumtəhsil məktəbləri

A.O.Çernyayevski adına şəhər 1 saylı tam orta məktəbi

Şəhər 2 saylı tam orta məktəbi

A.Qayıblı adına şəhər 3 saylı tam orta məktəbi

Ayaz Quliyev adına Cəyirli kənd tam orta məktəbi

Şikar Şikarov adına Sündü kənd tam orta məktəbi

Cəmcəmli kənd R.Babaşov adına tam orta məktəbi

Bədəlli kənd O.Seyidov adına tam orta məktəbi

Bəklə kənd tam orta məktəbi

Qalib Ələkbərov adına Çuxanlı kənd tam orta məktəbi

Mübariz Sahibov adına Ərəbqədim kənd tam orta məktəbi

Sərvər Zahidov adına Ərəbşalbaş kənd tam orta məktəbi

Hilmilli kənd tam orta məktəbi

Əbülfət ibrahimov adına Nabur kənd tam orta məktəbi

Mahir Kərimov adına Poladlı kənd tam orta məktəbi

Təklə kənd tam orta məktəbi

Əlvan Nəbiyev adına təklə Mirzəbaba kənd tam orta məktəbi

Yekəxana kənd tam orta məktəbi

İqbal İbrahimov adına Dərəkənd tam orta məktəbi

Çalov kənd ümumi orta məktəbi

Cəyirli kənd R. Hüseyinov adına ümumi orta məktəbi

Ərəbşahverdi kənd ümumi orta məktəbi

Göydərə kənd ümumi orta məktəbi

Sədəf kənd ümumi orta məktəbi

Şıxzərli kənd ümumi orta məktəbi

Habil Qarayev adına Sündü kənd ümumi orta məktəbi

Təsi kənd ümumi orta məktəbi

Cəngi kənd ümumi orta məktəbi

Qaracüzlü kənd ibtidai məktəbi

Qurbançı kənd ibtidai məktəbi

Nardaran kənd ibtidai məktəbi


Açar sözlər: